[GUIDE]
Den gode PIM-implementering

Sådan bliver du klar til at høste de forretningsmæssige gevinster

Den gode PIM-implementering

For at PIM-systemet kan blive en central del af
forretningens infrastruktur og bidrage til bundlinjen, er det afgørende, at implementeringsfasen er vellykket.

I denne guide dykker vi blandt andet
ned i emner, der handler om, hvordan du sammensætter det rigtige team, hvordan du har den mest konstruktive dialog med leverandøren, hvilke kultur-udfordringer der oftest opstår samt en række klassiske do’s and don’ts.